pl
en

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników korzystających ze strony www.lemonadestudio.pl.

 

Administratorem danych osobowych jest firma Lemonade Studio Marcin Wójtowicz z siedzibą przy ul. Krajobrazowa 13/2, 35-119 Rzeszów, NIP 7151791902, zwany dalej: „Administratorem danych”.

 

Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetnie przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu, firma Lemonade Studio Marcin Wójtowicz.

 

 

1. Definicje

 

  • Administrator danych osobowych (dalej Administrator danych) – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
  • Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora danych, dostępna pod adresem internetowym www.lemonadestudio.pl
  • Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis
  • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.