pl
en
IZFiA / Animacja 2D

Portfolio

IZFiA / Animacja 2D

Grafika animowana przedstawiająca rzeczywiste działanie IZFiA - Animacja przygotowana na Forum Funduszy Inwestycyjnych w Warszawie w 2016 roku

 
Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami (IZFiA) to izba handlowa, która zrzesza przedsiębiorstwa zarządzające funduszami oraz biura maklerskie, których główną działalnością jest doradztwo inwestycyjne lub zarządzanie portfelami obejmującymi jedno lub więcej instrumentów finansowych.
 
 

Referencje
 
"W ciągu ostatniego roku nasza organizacja współpracowała z Lemonade Studio przy różnego rodzaju projektach. Firma oferuje usługi wysokiej jakości. Nasza współpraca przebiegała sprawnie, a Lemonade Studio postrzegamy jako inteligentną, elastyczną, kreatywną i solidną firmę. Warto podkreślić ich doskonałą organizację pracy oraz umiejętności komunikacyjne."
 
Ewa Madej
Dyrektor ds. Komunikacji