pl
en
CosmoEye / 3D Explainer

Portfolio

CosmoEye / 3D Explainer

Animacja 3D wyjaśniająca korzyści płynące z wdrożenia systemu CosmoEye AI

CosmoEye to system wykorzystujący potencjał sztucznej inteligencji do usprawnienia i optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności oraz do poprawy bezpieczeństwa pracy.
 
Celem przygotowania animacji była prezentacja aplikacji w ujęciu całościowym – od przedstawienia problemu do jego rozwiązania poprzez wdrożenie systemu.
 
Złożone procesy zastąpiliśmy przejrzystymi i czytelnymi przykładami zastosowania aplikacji, które przekładają się bezpośrednio na optymalizację kosztów.