pl
en
Invest in Kraśnik / Landing Page & Broszury

Portfolio

Invest in Kraśnik / Landing Page & Broszury

Landing page i materiały promujące ofertę miasta skierowane do potencjalnych inwestorów

 
 
Zrealizowaliśmy kilka projektów wspierających promocję gospodarczą miasta Kraśnik wśród potencjalnych inwestorów.

Jednym z projektów było stworzenie responsywnej strony typu Landing Page, pełniącej funkcję informacyjną i promocyjną dotyczącą oferty obszarów inwestycyjnych miasta. Strona jest zgodna z wcześniej zbudowanym portalem (www.krasnik.pl) i zintegrowana z jednym panelem CMS pod względem zarządzania. Ciekawym elementem strony są sekcje poświęcone obszarom inwestycyjnym z aktywnymi mapami, gdzie administratorzy mogą tworzyć kontury działek, które są przedmiotem sprzedaży.
 
 
 
 
Dodatkowo, zaprojektowaliśmy i przygotowaliśmy folder ekonomiczny oraz ofertę inwestycyjną. Materiały te są przeznaczone do druku i dystrybucji elektronicznej.