pl
en
LFIE / Identyfikacja Wizualna & Broszura

Portfolio

LFIE / Identyfikacja Wizualna & Broszura

Projekt logo i key visual dedykowanego dla firmy świadczącej specjalistyczne usługi doradcze

Lubelska Fundacja Inicjatyw Ekologicznych specjalizuje się w usługach doradczych w zakresie strategicznych dokumentów, pozyskiwania grantów z funduszy zewnętrznych oraz realizacji projektów inwestycyjnych i szkoleniowych. Jej wsparcie kierowane jest do podmiotów z sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych oraz biznesu.