pl
en
Przystanek Kraśnik / Wizualizacje 3D & Branding

Portfolio

Przystanek Kraśnik / Wizualizacje 3D & Branding

Koncepcja architektoniczna, wizualizacja i branding przygotowane dla Przystanku Kraśnik - nowoczesnej, wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej

 
Aktualnie Kraśnik wymaga natychmiastowych działań rewitalizacyjnych, szczególnie w jego starej części. Lokalny Program Rewitalizacji przewiduje szereg działań mających na celu poprawę estetyki historycznej części miasta, zwiększenie atrakcyjności dla odwiedzających, turystów i przede wszystkim mieszkańców. Działania projektowe na obszarze objętym studium mają zagwarantować stworzenie atrakcyjnej przestrzeni pod każdym względem, dostosowanej dla ludzi w każdym wieku, gdzie życie społeczne i kulturalne, a także inne funkcje społeczne i reprezentacyjne zostaną przywrócone.
 
Celem koncepcji "Przystanek Kraśnik" było stworzenie wielofunkcyjnego kompleksu architektonicznie i urbanistycznie spójnego, który pełni funkcję zielonego placu z dominującą funkcją rekreacyjną, centrum transportu publicznego, nadając nowy wyraz w mieście, oraz kompleksu budynków z funkcją kulturalną i usługową, aby sprostać potrzebom mieszkańców różnych grup wiekowych. Przestrzeń ma być nowoczesna, przyjazna, estetyczna, a jednocześnie stać się wizytówką miasta, zachowując jak najwięcej historycznych obiektów związanych z tym obszarem. Zastosowane rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne mają nawiązywać do stylu industrialnego, co ma odnosić się do przemysłowej historii miasta.
 
Wizualizacje i opracowanie graficzne: Lemonade Studio 
Projekt koncepcyjny: Dendewicz Projekt
 
Plan zagospodarowania przestrzennego

Skwer miejski
 

Skwer miejski obejmuje obszar znajdujący się między ul. Struga i ul. Mostową, w miejscu historycznego parku miejskiego. Projektowany teren jest odpowiedzią na prośby mieszkańców związane z minimalizacją wycinki istniejącego drzewostanu, a także na wzrost zapotrzebowania na tereny zieleni i rekreacji, poprawiające wizerunek miasta w jego historycznej dzielnicy.

 

Estetyczne, a zarazem funkcjonalne i zróżnicowane pod względem potrzeb zagospodarowanie ma mieć wizytówkowy charakter typowego skweru miejskiego, przeznaczonego na spotkania społeczności, miejsca odpoczynku dla zróżnicowanych grup społecznych, równocześnie atrakcyjne wizualnie dla przyjezdnych oraz potencjalnych turystów.

 

 
Centrum przesiadkowe
 
Centrum przesiadkowe zostało zaprojektowane jako jednokierunkowy system komunikacyjny z zatoczkami, łączący ulicę Struga z ulicą Mostową. Centrum zapewnia usługi transportu dalekobieżnego, lokalnego oraz rowerowego.
 
W ramach centrum realizuje się:
toaletę publiczną znajdującą się w północno-zachodniej części terenu, zawierającą pomieszczenia sanitarne dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych, a także punkt dostępu do wody pitnej i infomat,
poczekalnię w formie zamkniętego, szklanego budynku, z rozkładem jazdy, monitorowaniem i dynamiczną informacją pasażerską, zlokalizowaną po stronie zachodniej,
zadaszone miejsca parkingowe dla rowerów w formie systemu schroniska rowerowego z uchwytami w północnej części,
stację samoobsługową do naprawy rowerów,
system przystanków autobusowych z monitoringiem oraz dynamicznym systemem informacji pasażerskiej z oświetleniem.
 

 
Pasaż usługowy
 

Równolegle do ul. Narutowicza utworzono kompleks czterech budynków o zróżnicowanej funkcji. Jest to budynek Centrum Kulturalno-Turystycznego, budynek dworcowy, uzupełniający funkcje budynków przy centrum przesiadkowym oraz dwa budynki przeznaczone dla usług, głównie gastronomicznych. Jeden z budynków jest wyższy od pozostałych, stając się dominantą w zastępstwie istniejącego w tym miejscu Kina Pola. Budynki przyjmują formę prostopadłościanów z elewacją z cegły rozbiórkowej.

 

By przełamać prosty kształt zastosowano liczne przeszklenia, dodając bryłom lekkości oraz projektując elementy elewacji z cegły ułożonej w formie ażurowych oraz trójwymiarowych wzorów. 

Postawienie na minimalizm w zakresie doboru materiałów (tj. cegła, szkło, stal, beton i drewno), nadaje budynkom efektownej, nowoczesnej prostoty, a zarazem industrialnego klimatu, który nierozerwalnie kojarzy się z Kraśnikiem.

 

Wzdłuż północnej pierzei zaprojektowano deptak przeznaczony dla pieszych i rowerzystów, tworzący elegancką i przyjazną przestrzeń publiczną, korespondującą z budynkami i ich funkcjami.

 

Budowa kompleksu budynków o zróżnicowanej, a zarazem mocno sprecyzowanej funkcji pozwoli na stworzenie nowych możliwości spędzania czasu w tym miejscu, zaspokojenie potrzeb mieszkańców, wzrost komfortu podróżowania i bezpieczeństwo użytkowników.

 

 
Bulwary na Grobli
 

Projektowany obszar ma charakter typowo rekreacyjno-spacerowy. W zachodniej części umieszczono plac piknikowy ze stołami, plac grillowy z altanami oraz miejscami na grilla. W miejscu, gdzie prawdopodobnie istniał młyn wodny utworzono staw z pomostem z kołem młyńskim. Ponadto bierze tutaj swój początek "Aleja na Grobli" biegnąca wzdłuż rzeki. Ciąg pieszy na grobli zamyka kapliczka.

 

W południowej części zaprojektowano plac zabaw dla dzieci, której charakterystycznym elementem jest konstrukcja stalowa przeznaczona do aktywności związanych ze wspinaniem. Dalej umieszczono schody terenowe z siedziskami, tworzące mały amfiteatr. 

We wschodniej części proponuje się utworzenie ogrodzonego psiego wybiegu o zróżnicowanym programie funkcjonalnym dla czworonogów.

 

Układ urbanistyczny całości założenia podyktował istniejący drzewostan. Dzięki temu ścieżki mają charakter organiczny, meandrują swobodnie wśród drzew i łączą poszczególne strefy funkcjonalne. Całość dopełniają rabaty z trawami ozdobnymi oraz bylinami płożącymi podsypane żwirem w ciemnym kolorze, które również tworzą fantazyjne, organiczne wzory.

 

 
Identyfikacja wizualna
 

Zadaniem systemu identyfikacji wizualnej miejsca jest, zgodnie z nazwą, jego jednoznaczna identyfikacja oraz wyróżnienie na tle innych miejsc. W ten sposób buduje się fundament marki przestrzeni, nadaje się jej spójny charakter i wykorzystuje jego potencjał marketingowy. 

 

Dzięki temu łatwiej jest rozpoznać miejsce w przestrzeni publicznej, co ma wpływ na jego odbiór przez mieszkańców, turystów i odwiedzających, a także integrację społeczności lokalnej wokół zdefiniowanych w systemie wartości. Jego rola jest więc znacząca, a samo stworzenie ma charakter czysto praktyczny.

 

Proponowane logo, a zwłaszcza jego sygnet ma charakter minimalistyczny. Głównym elementem składowym sygnetu jest prostokąt o proporcjach kształtu cegły, co nawiązuje do historii i tradycji miasta. Kształt sygnetu nawiązuje do znacznika na mapie, co idzie w zgodzie z propozycją określenia miejsca mianem „Przystanek Kraśnik”.

 

Pozwala również na szeroką, otwartą interpretację poprzez swój wyjątkowy i futurystyczny kształt, przywołując skojarzenia m.in. do robotyki - dziedziny nauki, która prężnie rozwija się w Kraśniku. Kolorystyka logo związana jest z herbem miasta, który również znalazł swoje miejsce w systemie razem z ikonografią, tablicami informacyjnymi oraz znakami.